- Vi gir deg en bedre hverdag

67,4

Milliarder kroner

NorgesGruppens driftsinntekter i 2013 var 67,4 milliarder kroner – en økning med 8,5 prosent fra 2012

Årsberetning 2013

NorgesGruppen er Norges største handelshus med virksomhet innen engros- og detaljhandel med daglige forbruksvarer. Les mer

Konsernregnskap 2013

NorgesGruppen avlegger sitt konsernregnskap i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Les mer

Nøkkeltall

Naviger blant hovedtallene. Les mer

English Review 2013

Download a summary of 2013